Högre krav på revisorer

Högre krav på revisorer

Regeringen föreslår att anpassa den svenska lagstiftningen kring revision till nya EU-regler, det så kallade revisionspaketet. Syftet är att öka kvalitet och stärka revisorernas opartiskhet och självständighet. Revisorernas branschorganisation FAR varnar däremot om...
Categories: Nyheter & råd, Revision
Läs mer