Du som driver ett aktiebolag ska varje år lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Det här gäller alla aktiebolag, även dem som inte behöver ha en revisor.

Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en sammanställning av alla ekonomiska händelser i ditt företag under ett räkenskapsår.


Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264 för att spela upp den i ett annat program.

Hur fungerar det här med årsredovisning?

1. Bokföring

Grunden för årsredovisningen. Försök att vara noggrann med bokföringen under året. Ta gärna hjälp av en redovisningsbyrå, till exempel Advice Accounting.

2. Årsredovisning

Redovisningsbyrån kan även hjälpa dig med att sammanställa årsredovisningen. Ska du göra årsredovisningen själv, tänk då på att det tar lite tid. Så börja så fort som möjligt efter räkenskapsårets slut.

3. Skriv under

När årsredovisningen är klar ska styrelsen ha ett möte och godkänna och årsredovisningen. Det är viktigt att alla styrelsemedlemmar skriver under.

4. Årsstämma

På årsstämman ska styrelsen och de som äger aktier i bolaget godkänna årsredovisningens innehåll och besluta om saker som rör företaget. Till exempel vad som ska göras med eventuell vinst. Tänk på att kalla till årsstämman i god tid.

5. Fastställelseintyg

Någon i styrelsen eller företagets VD ska sedan intyga att företagets resultat och balansräkning har godkänts på årsstämman. Det gör personen genom att sammanställa ett så kallat fastställelseintyg.

6. Skicka in

Nu återstår bara att skicka in en kopia av årsredovisningen och originalet av fastställelseintyget till Bolagsverket. Det ska göra senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Om du har räkenskapsår mellan januari – december ska årsredovisningen vara inne senast 31 juli året efter. När du skickat in årsredovisningen blir den offentlig. Det betyder att dina kunder kan jämföra ditt företag med andra företag.

calculator

Redovisning till fast pris

Advice Accounting’s har kompletta redovisningspaket för ditt aktiebolag till ett fast månadspris. I paketen ingår inte bara den löpande bokföringen utan även allt som hör därtill såsom löner och moms, samt årliga bokslutet, årsredovisningen och inkomstdeklarationen. Läs mer om Advice Accounting’s redovisningspaket.

Beställ nu

 

Kortfattat – Färdigställande av årsredovisning för små aktiebolag

Under året håller du ordning på din löpande bokföring. När räkenskapsåret är slut gör du klart årsredovisningen. Styrelsen godkänner och skriver under årsredovisningen. Aktieägarna godkänner årsredovisningen på årsstämman och ni skriver ett fastställelseintyg. Skicka in årsredovisningen, fastställelseintyget och eventuella bilagor till Bolagsverket.
Skicka in årsredovisningen i tid så slipper du förseningsavgift. Vill du veta mer? På bolagsverket.se kan du läsa mer om årsredovisning, där finner du även mer information om fastställelseintyg. På verksamt.se kan du läsa mer om bokföring.

Källa Bolagsverket