Har ni en hög sjukfrånvaro på arbetsplatsen? Tränar dina medarbetare regelbundet? Om inte kanske det är läge att lägga in valfria träningstimmar under arbetsdagarna för att ge tid och uppmuntra till motion?

”Motion är en buffert vid psykosocial stress, visar en svensk studie. Det betyder att motionsaktiva inte upplever lika hög stress som de som är fysiskt inaktiva. Dessutom drabbas de inte lika ofta av ohälsa när de är stressade över lång tid. En annan positiv effekt av motion är att inlärningsförmågan förbättras, eventuellt beroende på att det område där hjärnans arbetsminne sitter blir större. Detta är naturligtvis värdefullt i en snabbt föränderlig värld. Som kontrast till detta kan hög upplevd stress leda till nedsatt inlärningsförmåga.”

Positivt är att intresset för hälsa ökat bland svenska mellanchefer under de senaste åren.

”Precis som i idrottsvärlden, kan man minska belastningsskador, genom att anpassa motion till kraven i arbetet och de individuella förutsättningarna. Att det fungerar har man visat i ett antal danska vetenskapliga studier, där medarbetare med fysiskt tunga yrken inom sjukvård och slakteriföretag fått anpassade styrketräningsprogram.”

Läs hela artikeln från Svenska Dagbladet och mer om studien här.