Som företagare vill du minimera dina kostnader och maximera dina intäkter. Bokföring ses ofta som en tråkig uppgift för många företagare, ändå är det många som väljer att ta hand om bokföringen själv – oftast i syfte att spara pengar. Det finns trots allt en uppsjö av redovisningsprogram som gör saken lättare. Andra väljer an anlita en redovisningsbyrå för att sköta om bokföringen och på så sätt få mera tid att jobba med intäktsbringande verksamhet – det som företaget grundades för. Det finns för- och nackdelar med bägge alternativen.

Trots lagar och bestämmelser om bokföringsskyldighet, har även företagaren själv stor nytta med att, genom bokföringen, kunna följa upp verksamheten och styra den mot de uppställda målen. Den som sköter om företagets löpande bokföring har vanligtvis full kontroll och insyn i det ekonomiska läget. Gör man det själv så har man en väldigt bra koll på saker och ting. Som företagare kan det däremot vara jobbigt med att hålla sig uppdaterad om alla gällande regler och ändringar i skatte- och annan lagstiftning som gäller t.ex. bokföring, moms, skatter, löner mm. Det är lättare och mera motiverande att hålla sig insatt i regler som berör företagets kärnverksamhet.

Något förenklat kan man konstatera:

Fördelar med att sköta bokföring själv

 • Bra kontroll och överblick i företagets ekonomiska läge – Hos Advice Accounting får du det ändå med entreprenörsappen!
 • Det kan kännas roligt och nyttigt att själv sköta om saken – Med oss som byrå kan du välja att göra en del själv.
 • Man upplever det som att det inte kostar något – Det kostar din tid och ofta ångest när mer komplexa frågor dyker upp, ha oss som stöd.

Nackdelar med att sköta bokföring själv

 • Bokföring tar en massa tid, vilket resulterar i att man får mindre tid över till annat
 • Utan all kunskap på området finns det stora risker att göra fel
 • Man upplever bokföring som tråkigt

Fördelar med att anlita en redovisningsbyrå

 • Allt borde bli rätt utfört och färdigt i tid
 • Man vinner tid och kan ägna sig åt det man är bäst på
 • Man slipper hålla reda på en massa jobbiga papper

Nackdelar med att anlita en redovisningsbyrå

 • Man upplever det som dyrt – Vi har fasta priser på våra redovisningspaket så att du enkelt kan budgetera kostanden för året.
 • Man får sämre kontroll över verksamheten – Hos Advice Accounting har du ändå koll med entreprenörsappen!

Naturligtvis kan man även tänka sig ett mellanting. En del sköter man om själv och en del överlåter man åt en redovisningsbyrå!

Under uppstartsmötet går vi på Advice Accounting igenom hur du som företagare vill fördela arbetsflödet. Du har möjlighet att lämna över allt arbete till oss eller sköta den löpande bokföringen själc och låta oss ta hand om moms, deklarationer, årsredovisingar och bokslut m.m. Utöver detta finns vi med som stöd på vägen och ger dig råd kring frågor som du själv inte har utrymme att hålla dig uppdaterad kring. Innehållet i våra redovisningspaket finns här på hemsidan!

En företagare kan sätta ett pris på sin egen eller en anställds tid och jämföra det med vad han skulle betala för en redovisningsbyrås tid när det gäller bolagets bokföring, löneberäkning, deklarationer, och bokslut. I många fall kommer man till slutsatsen att man vinner på att anlita en redovisningsbyrå. I synnerhet om man väljer en byrå som erbjuder en bra lösning för företaget att behålla en bra kontroll och överblick i företagets ekonomiska läge genom en regelbunden och överskådlig rapportering.

Tag gärna kontakt med Advice Accounting och diskutera dina behov och krav. Troligtvis finns det en lösning som fungerar för dig. Advice står för rådgivning och Accounting för redovisning!