Vi hjälper dig att starta aktiebolag

Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag, även förkortat AB, är Sveriges vanligaste bolagsform. Bolaget är en egen juridisk person och dess ägare har begränsat personligt ansvar. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Ditt AB blir tilldelat ett organisationsnummer när registreringen är klar. Bolagsformen kräver minst 50.000 kr i aktiekapital antingen i form av kontanta medel eller annan egendom som kan användas i verksamheten.

Aktiebolag kostnad och krav:

  • Privata aktiebolag har ett krav på minst 50.000 kr i aktiekapital.
  • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en VD. Styrelsen utses av bolagsstämman.
  • Bolaget måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen.
  • Företaget måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket varje år.
  • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Aktiebolag fördelar:

  • En eller flera personer eller företag kan starta aktiebolag.
  • Du kan använda aktiekapitalet för att investera i nödvändigheter för ditt företag.
  • Bolaget är egen juridisk person utan koppling till din privatekonomi, dvs. aktieägarna har begränsat personligt ansvar för företaget skulder.
  • 22 % bolagsskatt samt möjlighet att ta ut vinsten både som lön och/eller vinstutdelning.

advice-large-house

Aktiebolag

 
Bolagsformen aktiebolag kräver minst 50 000 kr i aktiekapital. Bolaget är en egen juridisk person och dess ägare kan bestå av en eller flera personer. Bolagsverkets avgift tillkommer.
 

Kontakta mig

Frågor eller funderingar? Vi hjälper dig!

  • För att kunna kontakta dig behöver vi lite information om dig:

Advice Accounting vill göra det lättare för dig som entreprenör att komma igång med din idé. Vi kan hjälpa dig att starta aktiebolag idag. Vill du tala med en bolagsrådgivare innan du bestämmer dig? Ring 08-122 041 50 eller maila på stockholm@adviceaccounting.se. Det kostar dig ingenting.