Vi hjälper dig att starta Handelsbolag

Vad är ett handelsbolag?

Handelsbolag, även förkortat HB, är en specialiserad bolagsform för dig som vill bedriva näringsverksamhet tillsammans med någon annan fysisk eller juridisk person i kompanjonsform. Bolaget är en egen juridisk person och kan teckna avtal, ha anställda samt äga tillgångar i eget namn men samtliga dess ägare har dock solidariskt personligt ansvar för bolagets skulder. Ditt HB blir tilldelat ett unikt organisationsnummer av Bolagsverket när registreringen är klar. Bolagsformen kräver inget investeringskapital och bolaget har inte aktier utan vinstfördelningen bör regleras i avtal mellan bolagsmännen.

Krav för handelsbolag:

 • Minst två bolagsmän måste ingå i bolaget, både fysiska och juridiska personer kan vara bolagsmän.
 • Bolaget måste utse minst en firmatecknare.
 • Ägarfördelningen måste regleras i avtal mellan bolagsmännen.
 • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”handelsbolag”.
 • Större handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.
 • Större handelsbolag med juridiska personer som delägare måste alltid lämna in sin årsredovisning.

Fördelar med handelsbolag:

 • Det finns inget krav på startkapital.
 • Bolaget kan teckna avtal, ha anställda samt äga tillgångar i eget namn.
 • Bolaget behöver, i normalfallet, inte skicka in sin årsredovisning till bolagsverket.
 • Bolaget behöver, i normalfallet, inte utse revisor.

advice-large-house

Handelsbolag

 
Två eller flera delägare. Bolaget är en egen juridisk person. Bolagsverkets avgift tillkommer.
 

Kontakta mig

Frågor eller funderingar? Vi hjälper dig!

 • För att kunna kontakta dig behöver vi lite information om dig:

Advice Accounting vill göra det lättare för dig som entreprenör att komma igång med din idé. Vi kan hjälpa dig att starta bolag idag. Vill du tala med en bolagsrådgivare innan du bestämmer dig? Ring 08-122 041 51 eller maila på stockholm@adviceaccounting.com. Det kostar dig ingenting.