Vad betyder REKO?

REKO – Svensk standard för redovisningstjänster, är ett ramverk som tagits fram av branschorganisationerna FAR och SRF för att skapa kvalitet i redovisningen. Ramverket riktar sig till de som är auktoriserade redovisningskonsulter.

Att arbeta enligt REKO innebär att:

  • Redovisningen ska vara väl organiserad
  • Vi får bara acceptera ett uppdrag om vi har tillräcklig kunskap om uppdragsgivarens verksamhet med hänsyn till lagar och regler etc.
  • Uppdragsavtal ska skrivas.
  • Uppdraget ska utföras i enlighet med Bokföringslagen, Årsredovisningslagen, andra lagar och enligt god redovisningssed samt REKO.
  • Planering och genomförande av uppdraget ska genomföras på ett professionellt sätt
  • Arbetet ska dokumenteras.
  • Om vi använder annans arbete ska arbetet utföras i enlighet med uppdragsavtalet och REKO.
  • Ekonomiska rapporter ska rimlighets bedömas och vi ska verka för att dessa utgör bra beslutsunderlag.
  • Rutiner ska finnas för att förhindra penningtvätt och felaktigheter.

Med andra ord så för dig som kund är det en säkerhet att vända dig till en oss på Advice Accounting som arbetar enligt REKO då vi kvalitetssäkrar din redovisning.